Het Katharenkruis

Katharen kruis

Deze week ben ik het Katharenkruis gaan waarderen door de symboliek die er mee verbonden is in de legende die ik op YouTube tegen kwam van “Timéon en de katharenschat”. Ik vond het tot nu toe nogal een lelijk kruis maar dat komt waarschijnlijk door de uitvoering die ze hier in de Pays d’Oc gebruiken en de Midi-Pyrénées in het rood en geel. Ik heb dus even mijn eigen versie ontworpen in het zilver op blauw met 4 grote parels en 8 kleinere, ook staan de parels op gelijke afstand van elkaar.

Jan Verhaar ( in de vorm van de Oude Cheng) vertelt in het verhaal dat je elk levensproces af kunt zetten op deze heilige cirkel die de parels op het kruis vormen. Hier onder een citaat uit het boek:
Deel 1 en deel 2 in boekvorm zijn gratis te downloaden als PDF.

‘Teken een groot katharenkruis op de grond, met zijn vier armen en aan het uiteinde van elke arm de drie parels. Projecteer dan vervolgens elk stadium van het groeiproces van de Lupine op dat kruis. Ga er daarbij vanuit, dat de vier armen van het kruis staan voor de vier seizoenen, en dat elk van de drie parels aan het eind van elke arm, staat voor de maanden binnen het betreffende
seizoen. Kortom, het totaal van de 12 parels aan het uiteinde van de vier armen, staat voor de 12 maanden van de zonnecyclus, maar ook voor de 12 tekens van de kosmische cyclus van de dierenriem. En dit laatste houdt in, dat de 12 parels van het katharenkruis ook staan voor de 12 poorten naar de heilige stad van het universum, die zich in het hart van elke ziel als ‘Goddelijke Volmaaktheid’ weerspiegeld.’ ‘En doordat het groeiproces van de Wilde Lupine de zonnecyclus van een jaar volgt,’ ging hij verder, ‘zul je bij elk van de 12 parels een ontwikkelingsstadium van de plant kunnen plaatsen. Ga er bij deze projectie vanuit, dat de laagste parel op het kruis, dus de parel die recht naar beneden wijst, staat voor midzomer waarin alles zich maximaal manifesteert. De hoogste parel staat voor midwinter, dus vormt de geestelijke pool, waarin alles tot innerlijke rust is gekomen. De verticale balk van het kruis, symboliseert dus de polariteit van geest tegenover de materie, van de hemelse vader tegenover moeder aarde, dus de polariteit van Yang tegenover Yin. Het hoogste punt zou je het geestelijke nulpunt kunnen noemen, waaruit alles voortkomt en na zijn levenscyclus ook weer naar terugkeert,’ besloot de bisschop.


‘Maar u zei, dat u mij het verheven proces van de mensenziel van binnenuit wilt laten kennen. Ik wil niet eigenwijs zijn,’ zei Timeon, ‘maar het groeiproces van de Wilde Lupine is toch iets heel anders?’


‘Ja dat lijkt misschien zo, maar bij het bespreken van de Wet van Analogie, heb je geleerd dat elk groeiproces een zelfde grondpatroon volgt. Daarom zal inzicht in het ontwikkelingsproces van de Wilde Lupine, je op het spoor brengen van het grondpatroon van elk groeiproces, dus ook van het cyclische evolutieproces van jou als ziel,’ was de reactie van bisschop Marty.


Toen herinnerde Timeon zich, dat zijn oma destijds ook al de Wet van Analogie had genoemd. ‘Ik wil deze opdracht heel graag aangaan, ik kan eigenlijk niet wachten om nieuwe ontdekkingen te doen,’ zei Timeon.
In de week die volgde, was Timeon vaak te vinden op zijn favoriete meditatieplek op de rots, vlak buiten de burcht, vanwaar hij uitkeek over het dal. Tijdens zijn contemplaties drong hij diep door in het natuurlijke groeiproces van zijn lievelingsplant. Toen het hem was gelukt om 12 stadia te onderscheiden en deze op het katharenkruis te projecteren, wilde hij een stap verder gaan. Hij wilde kijken of ook andere levensprocessen hetzelfde cyclische patroon volgden. Dus probeerde hij ook het proces van een etmaal, van de ademhaling, van de maangestalten, en van de kringloop van de regen, op de 12 parels van het katharenkruis te plaatsen. Hij was verrast. Er begon zich namelijk voor zijn geestesoog een universeel cyclisch patroon af te tekenen. Hoewel deze processen ogenschijnlijk niets met elkaar gemeen lijken te hebben, volgen ze eigenlijk allemaal een zelfde grondpatroon. En dit was het patroon dat bisschop Marty liet zien, toen hij de Wet van de Heilige Cirkel besprak.

Na deze ontdekking, ging Timeon nog een stap verder. Hij probeerde, aan de hand van de 12 stadia van de cyclus van de plant, nu ook de overeenkomstige stadia van de Grote Cyclische Weg van de ziel te herkennen. In het begin was dat moeilijk, maar ineens doorzag hij ook hierin het grondpatroon, en daarmee viel alles op zijn plaats. Toen hij na een week weer op de kamer van de bisschop zat, was hij opgetogen. Hij nam direct het woord. ‘Door uw opdracht heb ik nu uit eigen ervaring het universele grondpatroon leren kennen, dat aan elk levensproces ten grondslag ligt. Ik heb ontdekt, dat alles ontstaat vanuit een nulpunt, dat was dus in het katharenkruis de hoogste punt. Voor een jaarcyclus is
dat midwinter, voor de dag en nacht-cyclus is dat middernacht, en voor de ademhalingscyclus is dat het stiltepunt van waaruit de nieuwe inademing weer begint. Dat hoogste punt, dus het nulpunt, is dus het moment waarop alles nog in rust is, dus het moment vlak voordat iets ontstaat. Vanuit het nulpunt, groeit het proces naar
het punt waarop het zich naar buiten gaat keren. Op het kruis is dat de middelste parel van de linker arm. In de
jaarcyclus is dat het lentepunt, en binnen een etmaal is dat rond 6 uur in de morgen. En als het levensproces zich in de neerwaartse weg, verder ontwikkelt, wordt op de laagste parel, het punt van de maximale manifestatie bereikt. Kijkend naar de jaarcyclus, is dat midzomer, binnen een etmaal is dat het midden van de dag, dus
rond 12 uur in de middag. Binnen de ademhalingscyclus is dat het punt waar de inademing weer overgaat in de uitademing. Op dat laagste punt keert het proces zich dus weer om en begint de fysieke energie zich terug te trekken,’ zei Timeon.

‘Inderdaad, daar begint de opklimmende weg van verinnerlijking of vergeestelijking, die vanaf dat moment steeds meer in kracht zal toenemen,’ vulde de bisschop aan.

‘Ja, en dan komt het herfstpunt,’ ging Timeon verder, ‘of in de dagcyclus het moment dat de dag weer overgaat in de nacht, dus rond 6 uur in de avond. En dit punt wordt gesymboliseerd door de middelste parel van de rechterarm van het kruis. En tot slot valt het levensproces of de levensvorm weer terug in zijn nulpunt, dus het punt waaruit het ooit als levensbeginsel voortkwam. En dan zal de cyclus zich weer gaan herhalen.’ besloot Timeon.

‘Het levensproces of de levensvorm valt inderdaad wel weer terug in zijn beginpunt of geestelijk nulpunt, maar nu met de ervaringsoogst van de laatste levenscyclus,’ zei de bisschop. En door de herhaling, krijgt het grote cyclische levensproces eigenlijk meer de vorm van een zich steeds verder verruimende spiraal,’ besloot de bisschop.

Deel 1 en deel 2 in boekvorm zijn gratis te downloaden als PDF.

Luister de 12 delige serie op YouTube:

Playlist van Timéon en de Katharenschat

1 reactie

  1. Beste mensen,

    Mooi dat jullie dit zo plaatsen. Ik ben deze serie nu aan het luisteren en vind het meer dan boeiend maar ook meditatief. De Katharen en hun geschiedenis boeien me al een heel lange tijd. Mooi ook dat jullie een Vrijstaat hebben uitgeroepen. Ik ga jullie site verder lezen en wens jullie veel goeds toe.
    Hartgroet, Bram

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *